Lidgelden

Aansluiting nieuwe leden

Voor u beslist om aan te sluiten kan u 3 maal gratis een pluimpje komen slaan om de smaak te pakken te krijgen. Indien u dan nadien wenst lid te worden, kan u bij de voorzitter de nodige documenten verkrijgen.
Lidgeld wordt per jaar afgerekend d.w.z. van 1 januari t.e.m. 31 december. Lid worden kan echter het hele jaar door. Bij aansluiting in het midden van het jaar wordt er een pro rata berekening gemaakt.
U mag, van het moment dat u lid bent, zoveel komen spelen als u zelf maar wenst. Er staat hier géén limiet op, er moet ook niet gereserveerd worden! Gewoon komen op dinsdag- of donderdag- of zondagavond en spelen. Zo simpel is het…

Overzicht lidgelden

In dit bedrag zit uw aansluiting bij de Vlaamse Badminton Liga vzw, een ongevallenverzekering en uw bijdrage voor de werking van de club.

  • Jeugdspelers (personen die op 1 januari van het lopend seizoen nog niet de leeftijd van negentien jaar hebben bereikt): €90 per jaar
  • Volwassenen en spelers reeds aangesloten bij een andere badmintonclub: €110 per jaar.
  • Competitiespelers €130 per jaar.

Het lidgeld mag gestort worden op: IBAN  BE95 7509 5105 5658 – BIC: AXAB BE 22 Gelieve bij de storting te vermelden voor wie de betaling is (LIDGELD 2024 + VOLLEDIGE NAAM). Vanaf eind januari kunt u attesten aanvragen voor de mutualiteit.